Interview with a LinkedIn Agency Champion

Posted Nov 23, 2020

This month we get to meet Jeppe Bjørnskov Rasmussen. As Senior Manager | Head of Programmatic at Precis Digital and an engaged Agency Champion, he is a highly valued partner for us at LinkedIn|AdColony. – Could you please tell us a bit about your agency and what you do there? Precis Digital is here to define…

Read more

New features on LinkedIn

Posted Nov 9, 2020

With 710 million registered profiles, LinkedIn is the world’s biggest professional platform. A growing membership and increased consumption of content also creates a number of opportunities for Norwegian and international advertisers. The advertising platform is becoming more advanced to help ensure that the right content is exposed to relevant target groups. Below you will find…

Read more

Ny oppdatering: Company Engagement Report

Posted Nov 6, 2020

«Fungerer denne strategien?» er kanskje en av de mest stilte spørsmålene blant markedsførerne. Ikke fordi det er mangel på verktøy eller kunnskap for å måle kampanjer og resultater. I Account Based Marketing (ABM) er det mulig for markedsførere å knytte resultater til spesifikke kontoer for å se om strategien fungerer. Disse kontoene kan f.eks. være…

Read more

Nye oppdateringer på LinkedIn

Posted Oct 28, 2020

Med 710 millioner registrerte profiler er LinkedIn verdens største profesjonelle plattform. En voksende medlemsmasse og økt konsumering av innhold, skaper også en del muligheter for norske og internasjonale annonsører. Annonseplattformen blir mer avansert for å bidra til at riktig innhold blir eksponert for relevante målgrupper. Nedenfor finner du de nyeste oppdateringene som vil bidra til…

Read more

Preview Masterclass Q4

Posted Oct 25, 2020

Why is trust important? It impacts the bottom line. According to Accenture’s Competitive Agility Index Score, “to be truly competitive, your company must look at trust as a critical component of your business strategy”. In this Masterclass, we will explore how to embed trust as the backbone of everything you do on LinkedIn, including: How…

Read more

Interview with a LinkedIn Agency Champion

Posted Oct 16, 2020

Meet one of our superstars David Larsson, who has been with the Agency Champion program from the beginning, and hear his thoughts on being a champion. Hi David, tell us a bit more about who you are and what you do?Oh, hello. I’m David, and I’m the Creative & Distribution Director for Trickle, which is a…

Read more

Är billiga klick detsamma som en framgångsrik kampanj?

Posted Sep 21, 2020

Digitaliseringen av marknadsföring har förändrat hur vi mäter avkastning och resultat. Dessutom vill fler ledningsgrupper se bevis för att säkerställa att marknadsföringsinvesteringar lönar sig. Tillsammans ger dessa båda möjligheter men ökar också trycket på marknadsförare att dokumentera ROI (avkastning på investeringen). Genom att förstå den korrekta mätningen av ROI kan marknadsförare hantera budgetar bättre och…

Read more

Er billige klikk det samme som en vellykket kampanje?

Posted Sep 17, 2020

Digitalisering av faget vårt har endret måten vi måler avkastning og resultater på. I tillegg ønsker flere ledergrupper hos annonsørene bevis for å sikre at markedsføringsinvesteringene gir avkastning. Til sammen gir dette både muligheter men øker også presset mot markedsførerne for å dokumentere ROI (return on investment). Ved å forstå riktig måling av ROI kan…

Read more

6 Tips på hvordan å jobbe med bedriftens LinkedIn page

Posted Sep 17, 2020

Som sikkert flere har oppdaget, gjøres det kontinuerlige oppgraderinger og forbedringer på LinkedIn. Endringene gjelder både i grensesnittet, brukeropplevelsen og i systemene bak. Endringene har også skjedd på LinkedIn pages (dvs bedriftens side i kanalen). LinkedIn page er bedriftens stemme utad og er et fint redskap for å skape synlighet og for å engasjere eksisterende og fremtidige…

Read more

Hur kan vi öka försäljningen i en lågkonjunktur?

Posted Sep 16, 2020

För en del företag har 2020 varit väldigt krävande.Omsättningen har minskat drastiskt, stora interna förändringar har skett och duktiga anställda har förlorat sina jobb. Detta är konsekvenser som påverkar företag, lokala samhällen och den Svenska ekonomin. Samtidigt ser vi att andra företag och branscher har lyckats växa, bland annat inom IT, e-handel och dagligvaruhandel. Det…

Read more
Page 1 of 4