Trust in a Brand is vital to create long term growth

Posted Mar 8, 2022

– So why aren’t more businesses focused on trust when building a brand?  With lack of trust in the market, it is hard for brands to position themselves for long term growth. With that in mind, should not trust not be a KPI for marketing campaigns? “ The Edelman Special report: Brand Trust in 2020”,…

Read more

Uten tillit i markedet er det vanskelig for merkevarer å skape langsiktig vekst.

Posted Mar 7, 2022

–  Så hvorfor fokuserer ikke flere bedrifter på å skape tillit i merkevarebyggingen? Uten tillit i markedet er det vanskelig for merkevarer å posisjonere seg for å skape langsiktig vekst. Av den grunn, hvorfor er ikke tillit en KPI (key performance index) når vi setter opp markedsføringskampanjer? 53 prosent av respondentene rangerte tillit som en…

Read more

Switch Between Dark and Light Mode

Posted Sep 15, 2021

LINKEDIN UPDATE: In an effort to put accessibility and inclusivity at the forefront of the user experience, LinkedIn is introducing a new feature: Dark mode. Dark mode will allow members to toggle the LinkedIn experience from light to dark or align with their system settings across all platforms. Important: This feature is being gradually rolled…

Read more

Reklamens effekt sees i sammenheng

Posted Mar 17, 2021

For å forstå effekten av reklamen bør den sees opp mot strategi, målgrupper, innhold, gjennomføring og målinger, og ikke nødvendigvis bare basert på kreativitet, engasjement og konverteringer på en kampanje med kort varighet. Det pågår en spennende diskusjon, blant annet på kampanje.com om reklamens effekt. Jeg vil i dette innlegget dele våre erfaringer på beste praksis…

Read more

Hvordan måle ROI når det kommer til innhold.

Posted Feb 10, 2021

Når B2B markedsførere legger strategi for å bidra til fremtidig vekst, er det viktig å bevise verdien av markedsføringen. Med press på budsjetter og selgere som trenger drahjelp pga pandemien, er det lurt at markedsførerne lykkes med å kvantifisere investeringene som snakker til resten av bedriften. I mange B2B bedrifter går salgsprosessene saktere fordi beslutningsstrukturene…

Read more

Ny oppdatering: Company Engagement Report

Posted Nov 6, 2020

«Fungerer denne strategien?» er kanskje en av de mest stilte spørsmålene blant markedsførerne. Ikke fordi det er mangel på verktøy eller kunnskap for å måle kampanjer og resultater. I Account Based Marketing (ABM) er det mulig for markedsførere å knytte resultater til spesifikke kontoer for å se om strategien fungerer. Disse kontoene kan f.eks. være…

Read more

Är billiga klick detsamma som en framgångsrik kampanj?

Posted Sep 21, 2020

Digitaliseringen av marknadsföring har förändrat hur vi mäter avkastning och resultat. Dessutom vill fler ledningsgrupper se bevis för att säkerställa att marknadsföringsinvesteringar lönar sig. Tillsammans ger dessa båda möjligheter men ökar också trycket på marknadsförare att dokumentera ROI (avkastning på investeringen). Genom att förstå den korrekta mätningen av ROI kan marknadsförare hantera budgetar bättre och…

Read more

Er billige klikk det samme som en vellykket kampanje?

Posted Sep 17, 2020

Digitalisering av faget vårt har endret måten vi måler avkastning og resultater på. I tillegg ønsker flere ledergrupper hos annonsørene bevis for å sikre at markedsføringsinvesteringene gir avkastning. Til sammen gir dette både muligheter men øker også presset mot markedsførerne for å dokumentere ROI (return on investment). Ved å forstå riktig måling av ROI kan…

Read more

6 Tips på hvordan å jobbe med bedriftens LinkedIn page

Posted Sep 17, 2020

Som sikkert flere har oppdaget, gjøres det kontinuerlige oppgraderinger og forbedringer på LinkedIn. Endringene gjelder både i grensesnittet, brukeropplevelsen og i systemene bak. Endringene har også skjedd på LinkedIn pages (dvs bedriftens side i kanalen). LinkedIn page er bedriftens stemme utad og er et fint redskap for å skape synlighet og for å engasjere eksisterende og fremtidige…

Read more

Hur kan vi öka försäljningen i en lågkonjunktur?

Posted Sep 16, 2020

För en del företag har 2020 varit väldigt krävande.Omsättningen har minskat drastiskt, stora interna förändringar har skett och duktiga anställda har förlorat sina jobb. Detta är konsekvenser som påverkar företag, lokala samhällen och den Svenska ekonomin. Samtidigt ser vi att andra företag och branscher har lyckats växa, bland annat inom IT, e-handel och dagligvaruhandel. Det…

Read more
Page 1 of 3