Blog

Blog

B2B “kreativ tiltro” vokser

Posted Jun 13, 2022
🇳🇴 Norwegian

I følge en helt ny LinkedIn undersøkelse, blant 1629 beslutningstagere innen B2B
markedsføring i 13 land i Amerika, Europa og Asia, oppgir hele 82% at troen på kreativitet
som viktig grep i B2B markedsføring, øker.

Hvorfor “kreativ tiltro” betyr noe

Med størsteparten av B2B kjøpere utenfor markedet til ethvert gitt tidspunkt, erkjenner de
fleste B2B markedsførere (89%) viktigheten av å bygge merkevare for å realisere langsiktig
vekst i B2B, og et stadig økende antall forstår rollen kreativitet kan spille i dette. Men det er
en bekymring i mange markeder at de største talentene innen markedsføring og
merkevarebygging trekkes mot B2C virksomheter og oppdrag.

Nøkkel-funn fra undersøkelsen

  • Mer enn to tredjedeler (69%) av markedsførerne er enige I at B2B kjøpsbeslutninger er vel så emosjonelt drevne som i B2C.
  • 39% gjør I økende grad bruk av storytelling, følelser og humor for at kreative kampanjer skal legges merke til og huskes av målgruppen.
  • 8 av 10 B2B markedsførere sier at de har kampanjeplaner som både skal styrke kortsiktige markedsførings- og salgsmål, så vel som langsiktige merkevaremål.

Today it [creativity] is seen as an absolute game-changer and we have strong and measurable indicators, not only on top-level growth, but also on reputation score and brand impact, that this strategy is working” – Kim Pedersen, global head of sales and marketing at Maersk.

Latest at AdColony