• Categories

  • Tags

Executive LinkedIn Presence

Posted Apr 27, 2022

Det er flere grunner til hvorfor ledere bør være aktive på sosiale medier, for å støtte merkevare, vekst og bedrift. Undersøkelser LinkedIn har foretatt viser at bedriftlederes tilstedeværelse i sosiale medier, har direkte påvirkning på kjøpsreisen, og Edelman Trust Barometer viser at bedriftsledere på sosiale medier kan bidra til å bygge tillit til merkevare og…

Read more

Inspirerende foredrag

Posted Apr 27, 2022

En typisk første økt for bedrifter og ledergrupper som bare så vidt har begynt å se nærmere på deres LinkedIn tilstedeværelse. Vi presenterer innsikt om hvorfor, hvordan, hva, hvem og når, angående leder-tilstedeværelse og tillitsbygging via LinkedIn, samt gir deg relevante referanse saker og tips for å komme i gang.

Read more

Workshops

Posted Apr 27, 2022

En lengre og mer interaktiv økt, med mye av det samme innholdet som i inspirasjonsforedrag, men med mer rom for spørsmål, demoer eller felles oppsett av profiler og planer. Brukes ofte som en andre økt, etter inspirasjonsforedrag, men kan også være en første økt for selskaper som allerede er dedikert til å komme i gang.

Read more

Individuell coaching og støtte

Posted Apr 27, 2022

For merkevarer og bedrifter som allerede har klare mål med sine executive tilstedeværelse, hvor en eller flere ledere er nøkkelen til realisering, kan vi tilby individuell coaching og støtte for å hjelpe å strukturere aktiviteter, finne og å kommunisere med de rette målgruppene, og distribuere deres innhold.

Read more

Executive LinkedIn Presence

Posted Apr 20, 2022

There are several reasons why executives should be active on social media, to support their brand, growth and business. LinkedIn surveys indicate that executives´ social media presence, has a direct impact on the buyer´s journey, and the Edelman Trust Barometer finds that executives´ social media presence can build trust in a brand and a company,…

Read more

Inspirational Lectures

Posted Apr 20, 2022

A typical first session for companies and executive teams that are only just starting to look into their LinkedIn presence. We present insights on why, how, what, who and when, regarding executive presence and building trust via LinkedIn, as well as provide you with relevant reference cases and tips to get started.

Read more

Workshops

Posted Apr 20, 2022

A longer and more interactive session, with much of the same content as in the inspirational lectures, but with more room for questions, demos or joint set-up of profiles and plans. Often used as a second session, after the inspirational lecture, but can also be a first session for companies that already are dedicated to…

Read more

Individual Coaching and Support

Posted Apr 20, 2022

For brands and companies who have clear goals with their executive presence already, where all/some executives are key to realization, we can do individual coaching & support to help structure their activities, find and communicate with the right audiences, and execute their content.

Read more