• Categories

  • Tags

Tre enkle taktiske tips til mer effektiv LinkedIn annonsering

Posted Nov 9, 2022

Bid by Manual CPC. Denne budgivningsstrategien hjelper ofte å redusere kostnader dramatisk. Sørg for at du byr lavere enn hva LinkedIn anbefaler. Ofte vil du kunne bruke hele budsjettet ditt uten å betale så mye som det foreslås. Les mer om dette i B2Linked sin post her: why Manual CPC bidding beats bidding by impressions 90%…

Read more

“Nå har vi ikke råd til å dele dårlig innhold”

Posted Nov 3, 2022

Lavkonjunktur og markedsføring. Skal vi kutte aktiviteter og investeringer? Eller ikke? Diskusjonen pågår i mange virksomheter. Uansett hva vi lander på, så tenker jeg det nå er ekstra viktig å sikre at de investeringene vi faktisk gjør, gir verdi. Og mange har mye å gå på når det gjelder innhold. Vi må skape innhold for…

Read more

B2B “kreativ tiltro” vokser

Posted Jun 13, 2022

I følge en helt ny LinkedIn undersøkelse, blant 1629 beslutningstagere innen B2Bmarkedsføring i 13 land i Amerika, Europa og Asia, oppgir hele 82% at troen på kreativitetsom viktig grep i B2B markedsføring, øker. Hvorfor “kreativ tiltro” betyr noe Med størsteparten av B2B kjøpere utenfor markedet til ethvert gitt tidspunkt, erkjenner defleste B2B markedsførere (89%) viktigheten…

Read more

Executive LinkedIn Presence

Posted Apr 27, 2022

Det er flere grunner til hvorfor ledere bør være aktive på sosiale medier, for å støtte merkevare, vekst og bedrift. Undersøkelser LinkedIn har foretatt viser at bedriftlederes tilstedeværelse i sosiale medier, har direkte påvirkning på kjøpsreisen, og Edelman Trust Barometer viser at bedriftsledere på sosiale medier kan bidra til å bygge tillit til merkevare og…

Read more

Inspirerende foredrag

Posted Apr 27, 2022

En typisk første økt for bedrifter og ledergrupper som bare så vidt har begynt å se nærmere på deres LinkedIn tilstedeværelse. Vi presenterer innsikt om hvorfor, hvordan, hva, hvem og når, angående leder-tilstedeværelse og tillitsbygging via LinkedIn, samt gir deg relevante referanse saker og tips for å komme i gang.

Read more

Workshops

Posted Apr 27, 2022

En lengre og mer interaktiv økt, med mye av det samme innholdet som i inspirasjonsforedrag, men med mer rom for spørsmål, demoer eller felles oppsett av profiler og planer. Brukes ofte som en andre økt, etter inspirasjonsforedrag, men kan også være en første økt for selskaper som allerede er dedikert til å komme i gang.

Read more

Individuell coaching og støtte

Posted Apr 27, 2022

For merkevarer og bedrifter som allerede har klare mål med sine executive tilstedeværelse, hvor en eller flere ledere er nøkkelen til realisering, kan vi tilby individuell coaching og støtte for å hjelpe å strukturere aktiviteter, finne og å kommunisere med de rette målgruppene, og distribuere deres innhold.

Read more

Hvordan få innholdet ditt til å stå ut i målgruppens feed?

Posted Mar 17, 2022

Godt innhold snakker vi ofte og mye om. Og det finnes mange gode tips og råd – og en del mindre gode. Å tenke målgruppe og plattform er et must: Hvem snakker du til, hva er relevant og aktuelt for dem, og hva er målgruppens intensjoner og formål med sin tilstedeværelse på plattformen? Her er…

Read more